Ettelbruck

Ouschtersamschdeg

30 mars
Zone piétonne | De 14h à 17h |

“D’Sich no dem Ouschterhues » gëtt vum Ettelbruck City Tourist Office organiséiert. Et geet drëms den Ouschterhues ze fannen, dee sech am Zentrum vun Ettelbréck verstoppt huet.
Kommt äert Detektiv-Bichelcher an den Tourist Office wärend den Ëffnungszäite sichen (maximal 1 Bichelche pro Kand). »

www.facebook.com/events…