Lasauvage

Minimaus

21 janvier
Theater Poppespennchen | A 15h30 | Op Lëtz. | A RESERVER |

Dany Gales

« D’Dany Gales erzielt a spillt di léif Geschicht vun der butzeger Minimaus mat engem grousse Kamishibai a Schiedtheater.
Et wor emol eng Maus, déi mat villen anere Mais an engem Dall an Afrika gelieft huet. Well si esou butzeg war, ass si Minimaus genannt ginn. „Ech wier gär grouss a staark!”, huet d’Minimaus gepiipst. „Du muss vill iessen, da gëss de esou grouss a staark wéi e Léiw!”, huet hire Pappa gesot. An der Nuecht, wéi all déi aner Mais geschlof hunn, huet d’Minimaus sech op de Wee gemaach, fir e Léiw ze sichen… Loosst iech verzauberen vun dëser spannender Geschicht, déi klenge Butze motivéiert, u sech selwer ze gleewen.. »

Infos et réservation: www.ticket-regional.de