Vichten

Kannerfuesbal

28 janvier
Hall des Sports | A partir de 14h |

« Gläich ass et souwäit, dir Fuesboken, Kleng an Grouss. dann ass erëm Spaass u gesot.
Den DJ Hofmeister an säin Maskottchen HOFFI suergen fir gutt Stëmmung.

 Fir Iessen an Drénken ass gesuergt. »

Adulte: 5€
Enfant: 2.50€

aktiv-viichten.lu