Ehlerange

Kannerfuesbâl

12 mars
Kulturschapp | A partir de 13h30 |

Kannerfuesbal wéi fréier wou d’Kanner nach beschenkt an animéiert ginn.
Gratis Kaddoën a Kamellen am Iwwerfloss, Animatiounen, Kaffisstuff, Fastfood, Ballonen, Kannertombola asw…. Nët ze vergiessen, fir Iessen an Drénken ass och gesuergt.

Dëst ass e « Must » fir Grouss a Kleng.
Den Entrée ass 5 € mat engem Gewënnspill vir 3 grouss Praisser, dat mir op der Plaz ënnert deene Leit, déi nach géint 17.45 Auer do sinn, verspillen.

Fête de carnaval pour enfants ; animation ,fastfood tombola,petite restauration,cadeau gratuit etc
Entée 5€ avec tombola, tirage des 3 grand lots vers 17h45h sur place.

Org.: Radio Belle Vallée 107.00 FM