Lasauvage

Geschicht vum Kleeschen

02 décembre - 03 décembre
Theater Poppespennchen | Sa à 15h30 et Dim à 11h et 15h30 | Op Lëtz. | A RESERVER |

Theater Kaspibom in luxemburgischen Sprache

« 2 Poppe ginn an d’Bett. Si freeë sech op de Kleeschen a stelle mol hir Schlapp. de Kleeschen kënnt och an dann…? Loosst Iech iwwerrasche wéi et weider geet ! »

Infos et réservation: www.ticket-regional.de