Echternach

Tabaluga – oder die Reise zur Vernunft

07 avril
Trifolion | Atrium | A 17h | A RESERVER |
Ettelbruck

DËPPCHEN, DËPPCHEN

07 mai
CAPE | A 14h30 | De 3 à 5 ans | Op Lëtzebuergesch | A RESERVER |
Ettelbruck

DËPPCHEN, DËPPCHEN

09 mai
CAPE | A 14h30 | De 3 à 5 ans | Op Lëtzebuergesch | A RESERVER |
Mersch

JONN HAPPI SUPER SHOW

12 mai
Mierscher Kulturhaus | A 16h | De 5 à 12 ans | Op Lëtzebuergesch |
Marnach

La flûte enchantée

19 mai
Cube 521 | A 16h | A partir de 5 ans | A RESERVER |
Ettelbruck

FREDERICK

11 juin
CAPE | A 14h30 | De 3 à 6 ans | Op Lëtzebuergesch | A RESERVER |
Ettelbruck

FREDERICK

13 juin
CAPE | A 14h30 | De 3 à 6 ans | Op Lëtzebuergesch | A RESERVER |
Marnach

Hans im Glück

30 juin
Cube 521 | A 16h | A partir de 6 ans | A RESERVER |