Chez vous

Wann d’Emotiounen iwwerkachen

13 octobre
Sur les écrans* | A 18h | En lux | Gratuit | S'INSCRIRE |

Wann eisem Kand seng Emotiounen iwwerkachen, wësse mir oft net direkt wéi mir reagéiere kënnen. Dir kritt hei e puer konkret Iddien, wéi et gelénge kann, bei staarke Gefiller « Damp ofloossen

Proposé par la Fondation Kannerschlass/Eltereschoul

Inscription par emaileltereschoul@kannerschlass.lu.  Un code d’accès vous sera envoyé après l’inscription.