Lasauvage

Sinn ech aanescht?

22 octobre
Theater Poppespennchen | A 15h30 | Op Lëtz. | A RESERVER |

Bimbo-theater

« Sin ech aanescht? E Friemen zu Lëtzebuerg. De Boulboul kënt vu wäit hier an huet scho vill iwwer Lëtzebuerg héieren. Wat dovu wouer as a wéi hien hei empfaang gët, weist ierch d’Marionnettenéquipe vum Bimbo Theater an engem Stéck iwwer Diversitéit, Vierurteel a Messverständnis, Respekt an Toleranz. A ween as da lo aanescht ? Mer sin dach all verschidden ! »

Infos et réservation: www.ticket-regional.de