Diekirch

Séance de lecture et atelier

12 juin
Bonzënnen Bonzuewen | De 14h à 16h | À partir de 7 ans | S'INSCRIRE |

D’Claudine Furlano vun Zoom Editions kënnt den 12. Juni op Diekrech an de Bonzënnen Bonzuewen Geschichten vu sengem Verlag virliesen. Duerno gëtt et och nach een Atelier  » De klengen ABC fir selwer Bicher ze maachen ».

Claudine Furlano lira des histoires paru chez Zoom Edition. 
Atelier « Un petit ABC pour créer son propre livre ».

Inscription: info@bonzennenbonzuewen.com