Chez vous

Mamma, Pappa ech hätt gär! De Konsum bei de Kanner..

24 mars
Sur les écrans | A 19h | En lux | S'INSCRIRE |

Avec Nadine Wagner, Pédagogue beim CNAPA (centre national de la prévention des addictions)
« Kleeder, Iesssaachen, Spillgezei, Fräizäitaktivitéiten……. Wéi ëmgoen mat de ville Wënsch vun eise Kanner ? Et gi vill Aktivitéiten an Spillsaachen, déi d’Kanner uschwätzen, sief et iwwert Publicitéiten oder well si se bei de Frënn oder bei eis gesinn. D’Offer ass riseg ! Wat fir eng Wënsch erfëllen a wat fir eng éischter net ? Wat gehéiert an d’Kannerzëmmer? Wéini ass vill « ze vill »? Wéi d’Kanner erzéien, datt si sech net vun deene villen Ureizer awéckele loossen, a vun de Saachen, déi se hunn, profitéieren, amplaz se direkt rëm an den Eck ze leeën an op dat nächst ze sprangen ? »

Information et inscription: eltereschoul@kannerschlass.lu en précisant le titre et la date de l’activité.

Proposé par la Fondation Kannerschlass dans le cadre de sa campagne Eltereschoul-Doheem. www.kannerschlass.lu