Niederanven

La-A

17 juin
Kulturhaus Niederanven | A 14h et 16h | De 2 à 6 ans | Sans paroles | A RESERVER

Musektheater
Cie DingDangDong (Metz, FR)

« D’Stëmm ka geflüstert oder gemurmelt ginn, si ka summen oder explodéieren. Mir héieren se, spiere se awer och duerch eise ganze Kierper. Déi eng Stëmm héiert sech duuss un, ass agreabel fir nozelauschteren, déi aner quiitscht oder ass guer net ze erdroen. Mir begleeden déi Allerklengst op eng wonnerschéi Rees fir d’Stëmm ze entdecken, déi zesumme mam Piano en eleganten Duo forméiert. Dës musikalesch a verdreemte Rees fänkt u mam Entstoe vum Klang, mat Onomatopeeë (Lautmolerei) a Vokaliséierung, a beweegt sech duerno a Richtung vu Musek, déi zesumme gestallt oder ausernee geholl ka ginn. An der grousser Finall erlieft dat jonkt Publikum déi bekannte Rache-Arie der Königin der Nacht aus dem Mozart senger Zauberflöte.  »

Infos et réservation:
Tél.: +352 26 34 73 1
info@khn.lu / www.khn.lu