Ehlerange

Kannersecond-Hand mat Floumârt

13 mars
Kulturschapp | De 9h à 18h |
Vide Greniers

Bourse aux vêtements d’enfants et jouets avec vide greniers.
Fir Iessen an Drénken as gesuecht .(Mettesmenu och dispo)
Petite restauration et buvette (menu pour midi dispo)

Verkaf gin Kleeder ,Spielsachen an nach vill mei Sachen vir Grous a Kleng. »

Org.: Radio Belle Vallée 107.00 FM