Lasauvage

Franchement agebilt

30 octobre
Theater Poppespennchen | A 15h30 | Tout âge | Op Lëtz. | A RESERVER |

Mireille Weiten de Waha

Mir kënnegen et ëmmer esou un: „Franchement agebilt“ mam Karl Klenge roude Léiw a Josi dem Äisbier, vum Mireille a Marco Weiten-de Waha Den Äisbier Josi verléisst den Nordpol, well e kee Liewensräum méi huet.
Op senger Reess wëll hien d‘Kanner vun der ganzer Welt fir de Klimawandel sensibiliséieren a matt hierer Hëllef d‘Welt retten.
Wou hien de Klenge roude Léiw Karl freet fir him dobäi ze hëllefen gëtt hien net gutt empfang. Ass de Karl ze agebilt oder huet en einfach nëmmen Angscht?

Infos et réservation: www.ticket-regional.de