Medernach

Familljefest Elterenvereenegung

06 mai
Hall Sportif | A partir de 11h |

Familljefest Elterenvereenegung am Schoulhaff

  • Sprangschlässer
  • Facepainting
  • Candy Bar
  • Animation
  • Iessen & Gedrénks
  • Music by Audiorent
  • À 14h: Concours Super Talent