Esch-sur-Alzette

BESA Halloween

28 octobre
Escher Bibliothéik | De 14h à 14h45 à partir de 6 ans | De 15h à 16h à partir de 10 ans | S'INSCRIRE

BESA KIDS Club

De 14h à 14h45
Liesung vu 6 Joer un: Keen ze vill um Biesemstill, Déi dräi Béis

De 15h à 16h
Liesung vu 10 Joer un: Keen ze vill um Biesemstill, D’Schmetten an d’Schmooen

Inscription: events.bibliotheque@villeesch.lu