Chez vous

Apprendre un jeu d’enfant

20 octobre
En ligne | A 18h | En lux | S'INSCRIRE |

Workshop animé par l’enseignante Julie Bové, intervenante à l’École des Parents.

« Wat heescht eigentlech „léieren“? Wéi eng Léierschwieregkeete gëtt et a wat kann een dogéint maachen? Wéi schaaft een doheem eng gutt Léieratmosphär? Wéi eng Roll spillen d’Elteren dobäi? »

Inscription par email : eltereschoul@kannerschlass.lu Un code d’accès sera envoyé après l’inscription.

Org.: École des Parents