Bettendorf

Mä Kand kënnt an de Lycée. A wat elo ?

13 juin
Buvette du Hall sportif | A 18h30 | En Lux |

Avec Michèle Finke, éducatrice graduée
De Passage vun der Grondschoul an de Lycée bréngt eng ganz Rei vu Verännerunge fir d’Kand (an d’Elteren) mat. Wat sinn des Verännerungen a wéi kann ech als Elteren am beschten op des Verännerunge reagéieren?

Org.: MR Bettendorf, en collaboration avec l’Ecole des Parents J. Korczak. Retrouvez le programme complet sur www.kannerschlass.lu…