Luxembourg

Eng Rees duerch de Musee

12 janvier
MNHA | De 14h30 à 16h30 | Pour les 6 à 9 ans | En Lux |

Eng Féiererung fir Kanner op Lëtzebuergesch. Mam Carole Jung.
Beim éichte Kontakt mam Musée soll de Kanner erklärt ginn wat e Musée iwwerhaapt ass a firwat en do ass ; e Musée sammelt, versuegt,vermëttelt a stellt Saachen aus.
D’Kanner ginn op Entdeckungsrees duerch de Musée a leeën hir eegen kleng Sammlung un. Mat Hellëf vun enger Zäitschnouer, déi zesummen opgestallt gëtt, kennen déi gesammelt Saachen och ganz einfach zäitlech ageuerdnet ginn.

Initiation ludique aux fonctions d’un musée. Collectionner, préserver, rechercher, médiatiser: Pourquoi la conservation du patrimoine est-elle si importante?

Infos et inscriptions
Service des publics du MNHA
Tél +352 47 93 30 – 214 / -314
servicedespublics@mnha.etat.lu