Ettelbruck

D’Pippi mat de laange Strëmp

09 novembre - 10 novembre
CAPE | Sa à 14h & à 17h30 | Di à 15h | A partir de 4 ans | Op Lëtzebuergesch | A RESERVER à partir du 19 octobre |
LA COMPAGNIE DU GRAND BOUBE
FRÄI ADAPTÉIERT NO DER BILLERGESCHICHT VUM LEO LIONNI
OBJEKTTHEATER & MUSEK

« Hatt ass dat stäerkste Meedche vun der Welt! ‘t wunnt ganz eleng mat sengem Af a sengem Päerd an der Villa Kunterbunt. ‘t kann net rechnen a léisst sech vu kengem Erwuessenen eppes soen. Hatt huet keng Angscht viru Polizisten a scho guer net virun Abriecher. Dir wësst bestëmmt schonn, wien dat ass: D’Pippi mat de laange Strëmp!

Ee flott Theaterstéck fir Kanner vu 4 Joer un, gespillt vun den Ettelbrécker Guiden. »

Également les 9 et 10 novembre.

Infos et réservations dès le 19 octobre: Tel. 81 82 73 (Tous les jours de 9h à 11h, sauf les dimanches et le 1er novembre).