Luxembourg

Dobaussen ass et kal an naass

23 janvier
ErwuesseBildung* | De 10h à 11h30 | Pour les 5 à 9 ans et leurs parents ou grands-parents | En all | S'INSCRIRE |
KUCKE – LIESE – SPILLEN
Une nouvelle rencontre pour les jeunes et leurs parents

Wann et dobausse kal gëtt, vläicht Schnéi läit, huet sech d’Natur zur Rou geluecht. D’Déiere sinn am Wanterschlof an alles ass méi roueg ginn …
Mir lauschteren e puer Wantergeschichten a maachen eng Reess durch déi kal Joreszäit. Zum Schluss bastele mir nach eng Klengegkeet.

Prais: 15€ / Cournummer: 213540M

Les cours se dérouleront en ligne ou en présentiel en fonction de la situation sanitaire.
Informations & inscription: info@ewb.lu / Tél. +352 44 743 340

Télécharger le programme jusque fin mars…